ממתק לשבת תולדות

דבר הרב • 20/11/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת תולדות תשפא

בס"ד
אחי ורעי
התחלנו את חודש כסלו
חודש של אור וגבורה
שנזכה בעז"ה להדליק את האורות בקרוב במקדשי המעט שלנו
ומתוך כך בבית מקדשנו, בעז"ה
שבת של אור וטוב
הרב