ממתק לשבת פרשת חוקת

דבר הרב • 21/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת חוקת תשעח פי די אף

בס"ד
שבת שלום,
הרב