זמני תפילות מעודכנים

מזכירות • 7/5/2018 כניסות

זמני תפילות מהיום

מנחה- 19:00

שיעורים

ערבית - 20:00

שבוע טוב לכולם