ממתק לשבת פרשת ויקהל פקודי

דבר הרב • 14/3/2021 כניסות

Attached files:

ממתק לשבת ויקהל פקודי תשפא

בס"ד

אחי ורעי
דווקא כעת בהכנות לקראת הפסח
אסור לשכוח את הלב, להיות 'חכם לב'
רגישות בתוך הבית, מחוץ לבית
ולקיחת אחריות.
שבת של מנוחה ושמחה
הרב