עלון פרשת מטות

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

מטות1

מטות2

שבוע טוב,
ועדת העלון