ממתק לשבת פרשת תרומה

דבר הרב • 20/2/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת תרומה זכור תשפא

בס"ד

אחי ואחיותי
יקרים ואהובים
שנזכה שאכן הכל יתהפך לטובה ולשמחה
שבת שלום ופורים שמח
הרב