ממתק לשבת פרשת שלח

דבר הרב • 4/6/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שלח לך תשפא1

בס"ד
אחי ורעי
בעז"ה שהכל יהיה לטובה
ובהצלחה לעם ישראל
שבת שלום
הרב