רשימת המועמדים לועד

הודעות מיידיות • כניסות

מועמדים לבחירות הקרובות לועד:

אייש יצחק

בורנשטיין נועם

דבוש יהושע

הוד יוסף

טולדנו יאיר

סבן דניאל

סויסה יצחק

פנצ'ק אביעד

צרור יהודה

קרסנטי גיל