ממתק לשבת פרשת דברים

דבר הרב • 19/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת דברים תשעח פי די אף


אחי ורעי
ט' באב בפתח, נתפלל שימים אלו יהפכו לכל ישראל לימי שמחה
שבת שלום
הרב