ממתק לשבת פרשת מטות

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת מסעי תשעט

בס"ד
לאחי ורעי
'משנכנס אב ממעטין בשמחה'
בעז"ה שכל המתאבל על ירושלים יראה ונראה בשמחתה
שבת שלום
הרב