ממתק לשבת פרשת עקב

דבר הרב • 12/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת ואתחנן פי די אף1

שבת שלום,
הרב סגרון