ממתק לשבת

דבר הרב • 7/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שלח לך תשעח פי די אף

שבת שלום,
הרב