עלון פרשת ניצבים וילך

העלון • 13/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

עלון - צד שני - ניצבים וילך

ניצבים וילך

שבוע טוב ושנה טובה לכל תושבי הישוב,
ועדת העלון