ממתק לשבת פרשת ויחי

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת ויחי תשפ

בס"ד

אחי ורעי
שבת שלום,
הרב