ממתק לשבת

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת דברים ט באב תשעט

בס"ד

אחי ורעי

לא סוד שימים אלו של אבלות על חורבן בית המקדש

מתערבבים לנו עם ימי הזכרון על חורבן בתינוי בגוש קטיף

אך תמיד הציפייה והתפילה 'לחזור הביתה' לביתו של הקב"ה ולבתינו

מתגברת ומתעצמת.

'בנה ביתך כבתחילה והראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו'

ברכה והצלחה

הרב גבי קדוש