עלון פרשת חזון

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

דברים2

דברים1

בבנין ירושלים ננוחם,
ועדת העלון