ממתק לשבת

דבר הרב • 14/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת יתרו תשפ1

בס"ד

אחי ורעי
שבת של שלום ושמחה
הרב