עלון פרשת ויקהל פקודי

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

ויקהל פקודי1

ויקהל פקודי2

שבוע טוב,
ועדת העלון