ממתק לשבת פרשת חוקת

דבר הרב • 25/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת חוקת תשפ

בס"ד

אחי ורעי
שבת של בריאות ונחת
הרב