ממתק לשבת פרשת בשלח

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת בשלח תשפ

בס"ד

שלום לאחי ורעי
שבת שירה, של יציאה משעבוד מצריים, לפנינו...
שנזכה אכן גם בימים אלו להודות לה' מתוך שמחה גדולה על כל מה שגמלנו
ובתפילה על העתיד.
שבת של מנוחה ושמחה
הרב