ממתק לשבת פרשת שופטים

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שופטים תשעט

בס"ד

לאחי ורעי היקרים
שבת שלום,
הרב