ממתק לשבת פרשת נח תש"פ

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת נח תשפ פי די אף

בס"ד

אחי ורעי

מדהים להתרגש כל שנה מחדש בקריאת פרשת נח
איך מעשי בני האדם יכולים לבנות עולם או להחריבו, חלילה...
כמה אחריות נתן האלוקים לבני האדם?
הרבה תפילה וברכה
שבת שלום
הרב