ממתק לשבת פרשת קורח

דבר הרב • 17/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת קורח תשעח פי די אף

בס"ד

לאחי ורעי
חודש טוב
הרב