עלון פרשת חוקת

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

חקת 1

חקת 2

שבוע טוב,
ועדת העלון