עלון פרשת שלח לך

העלון • 9/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

שלח לך 1

שלח לך 2

שבוע טוב,
ועדת העלון