ממתק לשבת פרשת דברים

דבר הרב • 16/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת דברים תשעה באב תשפאבס"ד

אחי ורעי
ימים מורכבים הם ימי בין המצרים
אך דווקא ימים אלו יוצרים געגוע לשלמות חיים שלמים
שיש בהם בית מקדש.
ולוואי שנזכה
שבת שלום
הרב