ממתק לשבת פרשת ואתחנן

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת ואתחנן תשעח פי די אף

בס"ד

לאחי ורעי
ימי חופשת הקיץ בעיצומן
שבת של מנוחה ושמחה
הרב