ממתק לשבת פרשת עקב

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת עקב תשעט

בס"ד

אחי ורעי
שבת של שלום ושמחה
הרב