הסדרי התפילות בשבת

הודעות מיידיות • 20/3/2020 כניסות

תושבים יקרים ה' עמכם.
חשבנו על מענה לתפילות השבת הקרובה, בהתאם להנחיות של הרשויות.
התפילות ינוהלו כדלקמן:
תפילות ערב שבת לא תתקיימנה בבתי הכנסת.

תפילת שחרית,קריאת התורה ומוסף תתקיימנה, במספר מוקדים באופן הבא:
יתקיימו 5 מוקדים כאשר כל מוקד יקיים שני סבבים.
אלו המוקדים והסבבים :
מניין נץ – שבת אחים עם הרב ארז מדמון.
מניין בשעה 8 – שבת אחים עם הרב ארז מדמון.
בית כנסת המרכזי בשעה 07:30 עם הרב ידידיה.
בית כנסת המרכזי בשעה 08:45 עם הרב ידידיה.

בית נהוראי בשעה 07:30 עם יגאל לוגסי.
בית נהוראי בשעה 08:45 עם יגאל לוגסי
מועדון יישובי בשעה 07:30 עם הרב אלדד מויאל.
מועדון יישובי בשעה 08:45 עם הרב אלדד מויאל.

מועדון נוער בשעה 07:30 עם אביעד פנצק.
מועדון יישובי בשעה 08:45 עם אביעד פנצק.

בכל מניין לא יהיו יותר מ 10 אנשים, ויש לשמור על מרחק של 2 מטרים בין הנוכחים.
אין להביא ילדים מתחת לגיל בר מצווה.
לנשים לא תיפתח עזרת נשים.
ע"פ הנחיית הרב על אוכלוסיות בסיכון להתפלל בבית ולא להגיע כלל למניין.

המניין  יכלול תפילת שחרית החל מ"ישתבח" עם תפילת עמידה (ללא חזרת הש"ץ) + קריאה בתורה + הפטרה + תפילת מוסף ללא חזרת הש"ץ (ההערכה היא שכל הסבב אמור לקחת בסביבות שעה פלוס).
לפי הנחיית הרב, עבור קריאת התורה נוציא 2 ספרים, האחד בשביל בעל הקורא, והשני בשביל העולה. בין הספרים יהיה מרחק של 2 מטרים. העולה יעקוב ויקרא מתוך הספר שלו.
אנו מצרפים לינק לקובץ רישום לכל מניין/סבב. 
על כל תושב להירשם למניין סבב אליו הוא מעוניין להצטרף.
במידה ותושב נשאר ללא מניין יש לפנות אל אביעד פנצק בנייד ( 0522373757)

אנו מבקשים את שת"פ של כלל הציבור ולגלות אחריות ומשמעת ציבורית.
הנושא הוא רציני מאד ואנו פועלים מתוך רגש של אחריות ומצד שני לאפשר לקיים את אור החיים הדתי עד כמה שניתן.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב
 "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"
למען שמו באהבה
רב היישוב וועד היישוב.