עלון פרשת שלח

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

שלח 1

שלח 2

שבוע טוב,
ועדת העלון