אלישיב חיים

משפ' אטיאס • כניסות

סניף בני עקיבא

מדריך שבט מעפילים - את השמחה שלו לא נשכח לנצח. השאיר לנו את העמידה על שלו, הנתינה והראיה הבריאה והנכונה על החיים. דמות מרכזית ובלתי נשכחת אצל חבריו.היה אהוב ואוהב. תמיד עזר בשמחה ובלי שיבקשו ועשה הכל בשקט ובצנעה.

Xgs