ממתק לשבת פרשת אמור

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת אמור תשעט פי די אף

בס"ד
אחי ורעי
חג עצמאות שמח
שבת שלום
הרב