עלון פרשת משפטים

העלון • 11/2/2018 כניסות

שנשמע ונתבשר בשורות טובות,
שבוע טוב,
ועדת העלון