עלון פרשת חוקת

העלון • 24/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חוקת1

חוקת2

שבוע טוב,
ועדת העלון