עלון פרשת בראשית תשע"ט

העלון • 6/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

בראשית1

בראשית2

שנה טובה,
ועדת העלון