ממתק לשבת פרשת בהר

דבר הרב • 14/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת בהר בחוקותי תשפ

בס"ד

אחי ורעי
אנו צועדים לקראת חג השבועות..
כבר עברו יותר מחמש שביעיות...
וכחלק מההכנה נחגוג את חגה של ירושלים בשבוע זה.
שבת של אור וטוב
הרב