ממתק לשבת תרומה

דבר הרב • 28/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת תרומה תשפ

בס"ד

אחי ורעי
משנכנס אדר מרבין בשמחה,
ונקדים תפילה לבחירה:
'יהי רצון שיהיה עסק זה לנו לרפואה, ישועה וברכה
למען שמו באהבה'
חודש טוב ובשורות טובות
הרב