ביטול אסיפה כללית שתוכננה ל- 13.05.2018

הודעות מיידיות • כניסות

קבצים מצורפים:

אסיפה כללית 13.05.2018

לכל התושבים, שלום,

לאור חוסר הבהירות בפרסום ההודעות האחרונות אודות האסיפה הכללית, מתכבדים להודיע לכם בזאת על ביטול האסיפה הכללית שנקבעה ליום 09.05.2018.

הודעה על מועד חדש תתפרסם בהקדם.

בברכה

מזכירות הישוב