ממתק לשבת פרשת נח

דבר הרב • 7/10/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת נח תשפב1

בס"ד

אחי ורעי
בתחילתו של חומש בראשית
כאשר נקרא השבת על חורבן העולם במבול
זו ההזדמנות לשאול את עצמנו מה תפקידנו בעולם

שבת של מנוחה ושמחה
חודש טוב ומלא גשמי ברכה
הרב