אביה

משפ' אטיאס • כניסות

סניף בני עקיבא

מדריכת שבט הרא''ה - נתנה את הלב והנשמה לחניכים, השאירה אצלנו את הטוב והשמחה שלה. את ההשקעה ללא גבולות והנתינה האין סופית. האמונה היתה הכי חזקה אצלה. האמינה בה', באנשים שסביבה, בחניכים ובסניף . היא תמיד ידעה מה נכון ומתי והלכה עם הלב והאמת שלה עד הסוף. כל עיסוקיה ומעשיה היו תמיד לטובת הכלל.

QRz