עלון פרשת בהעלותך

העלון • כניסות

קבצים מצורפים:

בהעלותך 1

בהעלותך 2

אחרי שבת "קו לחיים" מופלאה, 
אנחנו מצדיעים לכם ומאחלים לכולם,
שבוע טוב,
ועדת העלון