קבלת פנים לחניכי קו לחיים

הודעות מיידיות • כניסות

תושבים יקרים ה׳ עמכם.
 
היום אי״ה בשעה 15 תהיה קבלת פנים והפנינג במגרש הכדורסל לחניכי ומדריכי ״קו לחיים״. 
הורים וילדים מוזמנים בשמחה לבוא ולשמח ולהשתתף בשבת של נתינה יקרה. 

איש ואישה בל יעדרו..