סקר להבנת צרכי הישוב לשנים הבאות

הודעות כלליות • 7/8/2017 כניסות

חופשה נעימה לכולם,
כמו שכבר נכתב בעלון לפני כשבוע, הועד מבקש למפות את הצרכים של הישוב לשנים הבאות, כדי שהוא יוכל להקדיש את המשאבים הנכונים לצרכים החשובים לציבור
לצורך כך, נערוך סקר מקיף שיכיל בתוכו מגוון נושאים ותחומים שעלו כחשובים לציבור.
בימים הקרובים נשלח לכם את רשימת הנושאים הראשוניים שכבר העלינו להערותיכם ולתגובותיכם.
בברכה,
פורום חזון 
אלי גוטוירט, ג'נט כהן, דוד גלולה