זוכרים ומתגעגעים - כבר 13 שנה עברו!

הודעות כלליות • 4/7/2018 כניסות

אמילי עמרוסי שהייתה דוברת מועצת יש"ע בזמן גירוש קטיף תבוא לישוב להרצאה על המאבק למניעת חורבן גוש קטיף.
הרצאה חשובה ומרתקת - כאן קרוב לבית!