עלון פרשת חוקת

העלון • 27/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

חקת2

חקת22

שבוע טוב, 
ועדת העלון