ממתק לשבת פרשת בראשית

דבר הרב • 15/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת בראשית תשפא

בס"ד

אחי ורעי
שבת של מנוחה ושמחה
הרב