ממתק לשבת פרשת ויקהל-פקודי

דבר הרב • 9/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת ויקהל פקודי פי די אף

בס"ד

לאחי ורעי
שבת של שמחה ומנוחה
הרב