ממתק לשבת פרשת בראשית

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת בראשית תשפ


בס"ד

אחי ורעי
ריח של סתיו באוויר,התחדשות...
רוח חדשה נושבת [משיב הרוח..] בהתחלת לימוד פרשיות השבוע בסבב חדש
שנה טובה ונעימה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות
הרב