ממתק לשבת פרשת שלח

דבר הרב • 15/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שלח לך תשעז פי די אף

בס"ד

לאחי ורעי
שבת של שלום ומנוחה