נריה שמעון יוסף

משפ' אטיאס • כניסות

סניף בני עקיבא

מדריך שבט ניצנים - חי כל רגע ורגע במסירות והתמדה. השאיר אצלנו את הכשרונות, הראיה החיובית על כל דבר והקשר הטוב והחם עם החניכים. מלאך בדמות אדם שתמיד רק נתן ונתן ,בשקט, מבלי לרצות לקבל כלום בתמורה. היה אכפתי לכולם, ראה בכל אחד את הטוב והכוחות הגדולים שבו וגרם לו להוציא אותם לפועל.

אומנות

לנריה היה לו כישרון מדהים בציור וזוהי תמונה פרי מכחולו.

את הדברים הבאים סיפר הרב שמואל אליהו בדברי ההספד:
מס' ימים לאחר התאונה התקשרו אל הרב שמואל אליהו מבית דפוס בצפת וביקשו את עזרתו באיתור של בחור צעיר ששם תמונה של אביו, הרב מרדכי אליהו זצ''ל, לשכפול והם לא מצליחים להשיג אותו בפלאפון שהוא השאיר להם.
לאחר מס' רגעים הבין הרב כי מדובר בנריה אטיאס ז''ל. מסתבר, כי מס' ימים לפני התאונה הוא שם בבית הדפוס את התמונה לשכפול כדי להביא לרב תמונה. הציור המקורי הועבר לידי הרב שמואל אליהו ובאזכרת השלושים, כיבד בנוכחותו הרב הראשי לישראל הרב שלמה עמאר שליט''א את המשפחה, והישוב הגיש לו את התמונה ממוסגרת שגרמה לרב התרגשות רבה עד מאוד.

un Eliyahu ySmf6s